WB FYSIOTHERAPIE VOORBURG

 Oranje Nassaustraat 6, 2271 SK Voorburg

Praktijk: 070 - 386 54 52

Michiel: 06 - 300 279 80

Karin: 06 - 448 389 76

ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE

Chronische, terugkerende en complexe aandoeningen

Veel mensen kampen met aandoeningen, die voortdurende of regelmatig terugkerende klachten geven. Waardoor die worden veroorzaakt is vaak moeilijk te achterhalen. Menig patiënt die zich bij ons meldt heeft dan ook al een lange gang door de zorg gemaakt.

De goede gezondheidszorg in ons land kan niet verhinderen, dat het aantal mensen met chronische aandoeningen gestaag toeneemt. Wekelijks komen er zo'n 1000 diabetespatiënten bij, terwijl er inmiddels 1,3 miljoen mensen met chronische darmklachten zijn en bijna 1 miljoen mensen lijden aan een depressie. 

 

Ons moderne leven kan de gezondheid verstoren

Dat steeds meer mensen ziek worden, vaak zonder te weten wat er precies aan de hand is, heeft alles te maken met onze manier van leven. Die kent tal van factoren, die een optimale werking van ons lichaam en onze geest verstoren.

Factoren als voeding, fysieke en psychische stress, tekort aan beweging, toxische belasting en uiteenlopende andere aspecten van ons moderne leven kunnen zorgen voor processen, die onze gezondheid geleidelijk en in toenemende mate ondermijnen. De gezondheidsklachten, die daaruit voortvloeien, zijn niet gemakkelijk te duiden, laat staan te verhelpen. 

 

Op zoek naar de oorzaken van de klachten

Het is duidelijk, dat hardnekkige gezondheidsklachten die het gevolg zijn van onze dagelijkse manier van leven niet simpel zijn op te lossen door alleen de symptomen te behandelen. In de regel blijft dan immers de onderliggende oorzaak buiten schot, waardoor de klachten niet verdwijnen of al snel weer de kop op steken.

Orthomoleculaire geneeskunde richt zich erop de oorzaken van de aandoeningen te achterhalen. Doel is om op basis van een gedegen analyse van de oorzaken en met behulp van kennis over de processen die de gezondheidsklachten teweegbrengen tot een behandeling te komen die leidt tot blijvend herstel.

 

Onze aanpak

De orthomoleculaire behandeling van een aandoening begint bij ons altijd met een uitgebreide intake en - indien en voor zover nodig - met verschillende onderzoeken van bloed, ontlasting, speeksel en/of haar. Sommige onderzoeken kunnen op de praktijk worden uitgevoerd, andere worden uitbesteed aan erkende laboratoria. 

De uitkomsten van intake en onderzoeken analyseren wij zorgvuldig en werken we uit in een uitgebreid en op maat gesneden behandelplan. Dit plan richt zich op het wegnemen van de oorzaken en het doorbreken van de processen, die tot de aandoening hebben geleid. Zoals ook een aandoening doorgaans geleidelijk ontstaat, zo vergt ook de uitvoering van het behandelplan tijd, waarbij vaak een gefaseerde aanpak nodig is.

Door goed uit te leggen hoe de aandoening is ontstaan en langs welke weg die bestreden gaat worden, proberen wij de patiënt te motiveren en te stimuleren zich zo goed mogelijk aan het behandelplan te houden.

 

Wat mag de patiënt bij ons verwachten

Resumerend mag je als patiënt die onze hulp inroept om te herstellen van een  aandoening het volgende verwachten: 

 • een uitgebreide intake
 • onderzoeken
 • een behandelplan op basis van analyse van de onderzoeksresultaten
 • uitleg van het ontstaan van de aandoening en van de methode tot herstel
 • begeleiding bij de uitvoering van het behandelplan

 

Wat moet de patiënt niet verwachten

 • We geven je niet aan wat je elk moment van de dag moet eten, maar wel krijg je aanwijzingen voor een goed en gezond voedingspatroon
 • We adviseren voedingssupplementen en geen medicijnen
 • Het voorschrijven, het gebruik en het eventueel afbouwen van medicatie laten wij geheel aan je arts of specialist

 

Wat verwachten wij van de patiënt

Om echt te kunnen herstellen is het essentieel dat je onze adviezen over leefstijl, voeding en voedingssupplementen zorgvuldig toepast. We verwachten dat je je daar als patiënt aan committeert.

 

Kosten van de behandeling

 • De kosten van de behandeling bestaan uit de kosten van de consulten
 • De onderzoekskosten (onderzoeken die we op de praktijk uitvoeren zijn in het tarief van het consult inbegrepen; van laboratoriumonderzoeken wordt de prijs aan je doorberekend)
 • De kosten van voedingssupplementen (te verkrijgen via onze webshop of op de praktijk)

De consultkosten worden door de meeste verzekeraars conform je aanvullende verzekeringspolis vergoed.